Ez a közlemény a www.tudjukki.hu weboldal főoldalára és minden aloldalára érvényes. A www.tudjukki.hu weboldalon (továbbiakban „weboldal”) közzétett minden információ és tartalom a Tudjukki szellemi tulajdonához fűződő jogának van alávetve.

Nyilatkozat

A weboldalon minden információ és tartalom csak tájékoztatási célból szerepel. A Tudjukki törekszik a weboldal lehető legjobb működésének biztosítására, de nem vállal felelősséget az Ön weboldalhasználata során felmerülő késedelemért, megszakadásért, vagy a weboldal működőképességéért. A weboldalt minden Felhasználó a saját kockázatára használja, és a Tudjukki fenntartja összes ezzel kapcsolatos jogát. Sem a Tudjukki, annak alkalmazottai, képviselői, részvényesei vagy vezetői, sem bármely más egyén vagy jogi személy, aki a weboldal létrehozásában, kialakításában vagy fejlesztésében közreműködött vagy jelenleg is közreműködik annak korszerűsítésében, új információjában vagy tartalmában, nem tekinthető felelősnek semmilyen kárért, mely a webhely használatából, hozzáféréséből vagy a webhelyen található információ és tartalom használatának hiányából ered, valamint a tartalomban felmerülő bármely más hibáért és hiányosságért sem. A Tudjukki nem felelős semmilyen kárért, mely a Felhasználó által a weboldal hozzáférésére használt számítógépes eszközöket, mobiltelefonokat, illetve bármely más eszközöket vagy szoftvereket érintett (ideértve a vírusok által okozott károkat is), sem a weboldal által kínált szolgáltatások bármilyen felhasználásáért, vagy a weboldal tartalmáért, korlátozás nélkül ideértve bármilyen következményként bekövetkezett kárt.

A Tudjukki törekszik az adatokat illető helyesség, pontosság és teljesség biztosítására weboldalán, ugyanakkor nem vállal semmiféle felelősséget ellenkező eset fennállása esetén sem. A weboldal Felhasználói kötelesek arra, hogy maguk ellenőrizzék az adatok helyességét, pontosságát és teljességét.

A Tudjukki bármikor megváltoztathatja előzetes értesítés nélkül a weboldal oldalait és/vagy tartalmát, ideértve többek között az elérhető szolgáltatásokat, a hozzáférés időtartamát és a weboldalhoz való hozzáféréshez szükséges technikai követelményt, és nem tekinthető felelősnek a változtatás következményeiért. A weboldal használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket.

Az információ és tartalom használatának korlátozása

Ön, a Felhasználó saját, otthoni használatra töltheti le a webhelyen elérhető információt és tartalmat, amennyiben törvényes céllal teszi ezt. Semmilyen körülmények között sem kap engedélyt arra, hogy a weboldalt megváltoztassa vagy visszafejtse, valamint hogy jogvédett és bármilyen más tartalmat használjon fel. Az információ és tartalom letöltése, valamint kinyomtatása vizsgálat vagy olvasás céljából kizárólag nem kereskedelmi célú, személyes használatra engedélyezett. Bármely más másolás, terjesztés, közzététel, a weboldalon elérhető információ vagy tartalom módosítása, vagy azok e-mailen keresztül történő elküldése, illetve bármilyen más formájú terjesztés a Tudjukki előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. A weboldal bármely adatainak, grafikáinak vagy más elemeinek a kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú, otthoni felhasználáson kívüli használata szintén szigorúan tilos.

A Tudjukki nem felelős a www.tudjukki.hu weboldalhoz bármely módon kötődő más weboldalak tartalmáért. A Tudjukki semmilyen körülmények között sem felelős az Ön más kötődő weboldali használatáért vagy látogatásáért, melyet Ön saját kockázatára végez.

A Tudjukki jelen jogi nyilatkozatát bármikor módosíthatja a módosított nyilatkozat weboldalon történő közzétételével, és az attól kezdődően minden Felhasználóra érvényes. Ebből kifolyólag javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt a nyilatkozatot és változatát, valamint hatályos időpontját bármilyen lehetséges módosítás esetén. A weboldal használatával Ön kifejezetten beleegyezik, hogy a felhasználási feltételeket ismeri és elfogadja.

A weboldal megadott szabályokkal szembemenő használata tilos. Az a felhasználó, aki a weboldalt a megadott szabályokkal ellentétes módon használja, teljes polgári jogi felelősséggel tartozik bármilyen követelésért, melyet bármely kárt szenvedett vagy jogait a felhasználóval szemben védeni kívánó fél nyújt be. Abban az esetben, ha valamely harmadik fél a Tudjukkivel szemben bármilyen követeléssel él, mely a megadott szabályok felhasználói megszegésén alapul vagy abból ered, a Felhasználó a lehető legteljesebb mértékben mentesíti a Tudjukkit a követelésektől.