Felhasználási feltételek felhasználóknak – árajánlatkérés díjmentesen

Cég neve: Tudjukki Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 383183
Adószám: 29205675-2-41
Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.
Telefonszám: 06 1 919 9187

Amennyiben szolgáltatásunkat vagy weboldalunkat igénybe veszi, Felhasználóként elfogadja a jelen szerződés feltételeit, jogi tájékoztatónkat és adatvédelmi irányelveinket. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a dokumentumokat, és győződjön meg róla, hogy tartalmukat megértette.

A weboldalunkat (www.tudjukki.hu) ingyenes árajánlatigénylésre használó bármely személyt vagy szervezetet a továbbiakban „Felhasználónak”, az árajánlatkérésekre válaszoló szolgáltatókat pedig a továbbiakban „Szolgáltatóknak”, a weboldalt üzemeltető Tudjukki Kft. cégünket a továbbiakban „Tudjukkinek” nevezzük.

A Tudjukki weboldal használatának feltételei:

  1. Szolgáltatás: a Tudjukki olyan platformot kínál, ahol a Felhasználók Szolgáltatókkal léphetnek kapcsolatba és viszont, annak érdekében, hogy egymással szerződést kössenek. Önnek, a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásunk az, hogy az Ön által kért szolgáltatásokra és/vagy termékekre vonatkozó árajánlatokat beszerezzük a Szolgáltatóktól.
  2. Ingyenes: a Felhasználók a weboldalon keresztül díjmentesen kérnek árajánlatot, vagyis a Felhasználóknak nem kell fizetniük az ilyen árajánlatokért. A Felhasználó a szolgáltatások használatával hozzájárul és engedélyt ad ahhoz, hogy a Tudjukki a Felhasználó weboldalon megadott adatait továbbítsa a Szolgáltatók felé.
  3. Nincs választási kötelezettség: az ajánlatkérés benyújtása nem kötelezi a Felhasználót arra, hogy bármely ajánlatot a Szolgáltatóktól elfogadjon vagy vállaljon. Bármelyik Szolgáltató melletti döntés joga kizárólag a Felhasználóé. Egy Szolgáltató ajánlatának elfogadása vagy visszautasítása egyedül a Felhasználó felelőssége. Ezért a Tudjukki nem garantálja, hogy az árajánlatkérést a Szolgáltató érdeklődése vagy a Felhasználó és a Szolgáltató közötti megegyezés követi, ahogyan nem garantálja a Szolgáltató kivitelezésének minőségét, szolgáltatásainak vagy termékeinek alkalmasságát vagy használhatóságát sem. A Felhasználó a Tudjukkit, annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit a fentiekért nem vonhatja felelősségre. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tudjukki csupán közvetítő a Felhasználó és a Szolgáltató között.
  4. Közvetlen kapcsolat a szolgáltatókkal: a Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatások vagy termékek igénybevételének részleteiről a Felhasználónak kell közvetlenül a Szolgáltatóval megegyeznie. Semmilyen szerződés nem kerül megkötésre Ön mint a weboldalunk Felhasználója és a Szolgáltató között, mivel a Tudjukki csupán megkönnyíti az információcserét. A Tudjukki nem felelős a Szolgáltatótól a Felhasználónak továbbított információk tartalmáért, a Szolgáltató termékeiért vagy szolgáltatásaiért, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató között felmerülő esetleges vitákért. A Felhasználó vállalja, hogy mentesíti a Tudjukkit (és annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit) a Szolgáltatókkal való vitákkal összefüggésben, valamint a szolgáltatásaink és a weboldalunk igénybevételével kapcsolatos bármely kár vagy követelés ellen (ideértve az esetleges károkat is).
  5. Jóhiszeműség: mivel a weboldal sikere a Felhasználók jóhiszemű együttműködésén múlik, a Felhasználó tanúsítja, hogy az általa megadott információk – ideértve az elérhetőségi adatait, értékeléseit és más adatokat – a valóságnak megfelelnek, hiánytalanok és nem félrevezetőek a Tudjukki, a Szolgáltatók vagy bármilyen harmadik fél számára.
  6. A Szolgáltató adataira támaszkodva: a Szolgáltató adatainak továbbításakor a Tudjukki teljes mértékben a számára a Szolgáltató által megadott adatokra támaszkodik, ezért a Tudjukki nem vállal felelősséget vagy garanciát a Szolgáltató által megadott információkért.
  7. A Szolgáltatók megbízhatósága: bár a Szolgáltatókat gondosan ellenőrizzük, a Tudjukki nem vállal felelősséget azoknak Szolgáltatóknak az alkalmasságáért, termékeiért vagy szolgáltatásaiért, akikhez ajánlatkérés kerül továbbításra. A Tudjukki nem garantálja a Szolgáltató weboldalon felsorolt termékeit, szolgáltatásait vagy kivitelezését. A Tudjukki nem járul hozzá és nem ajánlja fel a javasolt Szolgáltatók termékeit vagy szolgáltatásait, mivel a Szolgáltatók a Tudjukkitől független vállalkozások.
  8. Az árajánlattípus és a webes kommunikáció korlátozása: a Felhasználó ezúton vállalja, hogy nem használja a weboldalt semmilyen jogellenes célzattal, felnőtt tartalmak terjesztésére, gyűlöletbeszédre, adatfeltörésre, más weboldalak tartalmainak megosztására, adatbeszivárgásra, csalásra, reklámozásra, megakasztásra vagy spam terjesztésére. A fent felsorolt esetekben a Tudjukki fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a szabálysértő Felhasználó weboldalhoz való hozzáférését előzetes figyelmeztetés nélkül letiltsa, és megtegye a megfelelő jogi lépéseket, ideértve többek között a letiltást és bármilyen elszenvedett kár (jövedelemkiesés, jó hírnév megsértése, javítási költségek, ügyvédi és jogi költségek, egyéb költségek) megtérítésére irányuló követelést. Ha a Tudjukki a weboldalán közzétett bármely kommunikációt helytelennek talál, akkor fenntartja a jogot az ilyen kommunikáció saját belátása szerint történő eltávolítására vagy módosítására.
  9. Adatok és adatvédelem: a Tudjukki saját adatvédelmi irányelvei szerint tárolja az adatokat, mely összhangban van a Magyarországon hatályos jogszabályokkal és az Európai Unió adatvédelmi rendeletével (GDPR). A Felhasználó hozzájárul, hogy a telefonhívások rögzítésre kerülhetnek minőség-ellenőrzés és a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében. Ezúton a Felhasználó elfogadja, hogy az általa a weboldalon létrehozott bármilyen tartalmat – ideértve az értékeléseket és megjegyzéseket – a szükséges mértékig a Tudjukki vagy a Tudjukki engedélyével harmadik fél felhasználhatja. A Felhasználó visszavonhatatlanul, díjmentesen engedélyezi az ilyen tartalmat a Tudjukki részére, valamint lemond a tartalmat illető bármilyen jogáról.
  10. A Felhasználó elfogadja és vállalja, hogy csak pontos, valóságnak megfelelő értékeléseket nyújt be azokról a Szolgáltatókról, akikkel a weboldalon keresztül kapcsolatba lépett.

Budapest, 2021. május 26.
Tudjukki Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 383183
Adószám: 29205675-2-41
Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.
Telefonszám: 06 1 919 9187