Amennyiben szolgáltatásunkat vagy weboldalunkat igénybe veszi, Felhasználóként elfogadja a jelen szerződés feltételeit, jogi tájékoztatónkat és adatvédelmi irányelveinket. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a dokumentumokat, és győződjön meg róla, hogy tartalmukat megértette.

A weboldalunkat (www.tudjukki.hu) ingyenes árajánlatigénylésre használó bármely személyt vagy szervezetet a továbbiakban „Felhasználónak”, az árajánlatkérésekre válaszoló Szolgáltatókat pedig a továbbiakban „Szolgáltatóknak”, a weboldalt üzemeltető cégünket a továbbiakban „Tudjukkinek” nevezzük.

A Tudjukki weboldalának használatát az alábbi feltételek szabályozzák:

 1. Szolgáltatás: a Tudjukki olyan platformot kínál, ahol a Felhasználók Szolgáltatókkal léphetnek kapcsolatba és viszont, annak érdekében, hogy egymással szerződést kössenek. Következésképpen Önnek, a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásunk az, hogy az Ön által kért szolgáltatásokra és/vagy termékekre vonatkozó árajánlatokat a Szolgáltatóktól megszerezzük.
 2. Ingyenes: a Felhasználók a weboldalon keresztül kérnek árajánlatot díjmentesen, vagyis a Felhasználóknak nem kell fizetniük az ilyen árajánlatokért. A Felhasználó a szolgáltatások használatával hozzájárul és engedélyt ad ahhoz, hogy a Tudjukki a Felhasználó weboldalon megadott adatait továbbítsa a Szolgáltatók felé.
 3. Nincs választási kötelezettség: az ajánlatkérés benyújtása („értékesítési lehetőség”) nem kötelezi a Felhasználót arra, hogy bármely ajánlatot a Szolgáltatóktól elfogadjon vagy vállaljon. Bármelyik Szolgáltató melletti döntés joga kizárólag a Felhasználóé. Egy Szolgáltató ajánlatának elfogadása vagy visszautasítása egyedül az Ön (a Felhasználó) felelőssége. Ezért a Tudjukki nem szavatolja, hogy az értékesítési lehetőséget a Szolgáltató érdeklődése vagy végül a Felhasználó és a Szolgáltató közötti megegyezés követi, ahogyan nem garantálja továbbá a Szolgáltató kivitelezését, szolgáltatásainak vagy termékeinek alkalmasságát vagy használhatóságát, és ezért Ön, a Felhasználó a Tudjukkit, annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit nem vonhatja felelősségre. Emellett Ön tudomásul veszi, hogy a Tudjukki csupán egy bróker vagy közvetítő a Felhasználó és a Szolgáltató között.
 4. Közvetlen kapcsolat a szolgáltatókkal: az Ön által a Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatások vagy termékek mindig olyan megegyezést jelentenek, melynek részleteiről Önnek mint Felhasználónak kell közvetlenül a Szolgáltatóval megegyeznie. Semmilyen szerződés nem kerül megkötésre Ön mint a weboldalunk Felhasználója és a Szolgáltató között, mivel a Tudjukki csupán megkönnyíti az információcserét. A Tudjukki nem felelős a Szolgáltatótól a Felhasználónak továbbított információk tartalmáért, a Szolgáltató termékeiért vagy szolgáltatásaiért, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató között felmerülő esetleges vitákért. Ezúton Ön vállalja, hogy mentesíti a Tudjukkit (és annak alkalmazottait, vezetőit és részvényeseit) az Ön Szolgáltatókkal folytatott kapcsolatával és az abból eredő vitákkal összefüggésben, valamint a szolgáltatásaink és a weboldalunk igénybevételével kapcsolatos bármely kár vagy követelés ellen (ideértve az esetleges károkat is).
 5. Jóhiszeműség: mivel a weboldal sikere a Felhasználók jóhiszemű együttműködésén múlik, a Felhasználó tanúsítja, hogy az általa megadott információk – ideértve a kapcsolati adatait, értékeléseit és más adatokat – a valóságnak megfelelnek, hiánytalanok és nem félrevezetőek a Tudjukki, a Szolgáltatók vagy bármilyen harmadik fél számára.
 6. A Szolgáltató adataira támaszkodva: a Szolgáltató adatainak továbbításakor a Tudjukki teljes mértékben a számára a Szolgáltató által megadott adatokra támaszkodik, ezért a Tudjukki nem vállal semmiféle felelősséget vagy garanciát a Szolgáltató által megadott információkra.
 7. A Szolgáltatók megbízhatósága: bár a Szolgáltatókat gondosan ellenőrizzük, a Tudjukki nem vállal felelősséget azoknak Szolgáltatóknak az alkalmasságáért, termékeiért vagy szolgáltatásaiért, akikhez értékesítési lehetőség kerül továbbításra. A Tudjukki nem garantálja a Szolgáltató weboldalon felsorolt termékeit, szolgáltatásait vagy kivitelezését. A Tudjukki nem járul hozzá és nem ajánlja fel a javasolt Szolgáltatók termékeit vagy szolgáltatásait, mivel a Szolgáltatók a Tudjukkitől független, harmadik fél vállalkozások.
 8. Az árajánlatok típusának és a kommunikációnak a korlátozása: a Felhasználó ezúton vállalja, hogy nem használja a weboldalt semmilyen jogellenes célzattal, kifejezetten felnőtt tartalmak terjesztésére, gyűlöletbeszédre, feltörésre, más weboldalak tartalmainak megosztására, beszivárgásra, csalásra, reklámozásra, megakasztásra vagy spam terjesztésére. Ilyen esetekben a Tudjukki fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint a szabálysértő Felhasználó weboldalhoz való hozzáférését letiltsa előzetes figyelmeztetés nélkül, és megtegye a megfelelő jogi lépéseket, ideértve többek között a kitiltást és bármilyen elszenvedett kár (jövedelemkiesés, jó hírnév megsértése, javítások költségei, ügyvédek jogi költségei, egyéb további költségek) megtérítésére irányuló követelést. Ha a Tudjukki a weboldalán közzétett bármely kommunikációt helytelennek talál, akkor fenntartja a jogot az ilyen kommunikáció saját belátása szerint történő eltávolítására vagy módosítására.
 9. Adatok és adatvédelem: a Tudjukki saját adatvédelmi irányelvei szerint tárolja az adatokat, mely összhangban van a Magyarországon arra érvényes jogszabályokkal és az EU polgárainak GDPR-jogszabályi követeléseivel. A Felhasználó hozzájárul, hogy a telefonhívások rögzítésre kerülhetnek minőség-ellenőrzés és a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében. Ezúton a Felhasználó elfogadja, hogy az általa a weboldalon létrehozott bármilyen tartalmat – ideértve az értékeléseket és megjegyzéseket – a szükséges mértékig a Tudjukki vagy a Tudjukki engedélyével harmadik fél felhasználhatja. A Felhasználó visszavonhatatlanul, díjmentesen engedélyezi az ilyen tartalmat a Tudjukki részére, valamint lemond a tartalmat illető bármilyen jogáról.
 10. A felhasználó elfogadja és vállalja, hogy csak pontos, valóságnak megfelelő értékeléseket nyújt be azokról a Szolgáltatókról, akikkel a weboldalon keresztül kapcsolatba lépett.
 11. Budapest, 2020. szeptember 1.

  TUDJUKKI