A www.tudjukki.hu weboldal jogi közleménye

Cég neve: Tudjukki Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 383183
Adószám: 29205675-2-41
Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.
Telefonszám: 06 1 919 9187

Ez a közlemény a www.tudjukki.hu weboldal főoldalára és minden aloldalára érvényes. A www.tudjukki.hu weboldalon (továbbiakban „weboldal”) közzétett minden információ és tartalom a Tudjukki Kft. (a továbbiakban: Tudjukki) szellemi tulajdonát képezi.

Nyilatkozat

A weboldalon minden információ és tartalom csak tájékoztatási célból szerepel. A Tudjukki törekszik a weboldal lehető legjobb működésének biztosítására, de nem vállal felelősséget a weboldalhasználat során felmerülő késedelemért, megszakadásért vagy a weboldal működőképességéért. A weboldalt minden Felhasználó a saját kockázatára használja, és a Tudjukki fenntartja összes ezzel kapcsolatos jogát. A Tudjukki, annak alkalmazottai, képviselői, részvényesei vagy vezetői, vagy bármely más természetes vagy jogi személy, aki a weboldal létrehozásában, kialakításában vagy fejlesztésében közreműködött vagy jelenleg is közreműködik, nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért, mely a weboldal használatából, hozzáféréséből vagy a weboldalon található információ és tartalom használatának hiányából ered, valamint a tartalomban felmerülő bármely más hibáért és hiányosságért sem. A Tudjukki nem felelős semmilyen kárért, mely a Felhasználót érte a weboldal használata során számítógépes eszközeiben, mobiltelefonjában, illetve bármely más elektronikus eszközében vagy szoftverében (ideértve a vírusok által okozott károkat is), sem a weboldal által kínált szolgáltatások bármilyen felhasználásáért, vagy a weboldal tartalmáért, korlátozás nélkül ideértve bármilyen következményként bekövetkezett kárt.

A Tudjukki weboldalán törekszik a helyesség, pontosság és teljesség biztosítására az adatokat illetően, ugyanakkor nem vállal felelősséget ellenkező eset fennállása esetén sem. A weboldal Felhasználói kötelesek arra, hogy maguk ellenőrizzék az adatok helyességét, pontosságát és teljességét.

A Tudjukki bármikor megváltoztathatja előzetes értesítés nélkül a weboldal oldalait és/vagy tartalmát, ideértve többek között az elérhető szolgáltatásokat, a hozzáférés időtartamát és a weboldalhoz való hozzáféréshez szükséges technikai követelményt, és nem tekinthető felelősnek a változtatás következményeiért. A weboldal használata a fenti feltételek elfogadását jelenti.

Az információ és tartalom használatának korlátozása

A Felhasználó saját, otthoni használatra töltheti le a weboldalon elérhető információt és tartalmat, amennyiben törvényes céllal teszi ezt. Semmilyen körülmények között nem kap engedélyt arra, hogy a weboldalt megváltoztassa vagy visszafejtse, valamint hogy jogvédett és bármilyen más tartalmat használjon fel. Az információ és tartalom letöltése, valamint kinyomtatása vizsgálat vagy olvasás céljából kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra engedélyezett. Bármely más célú másolás, terjesztés, közzététel, a weboldalon elérhető információ vagy tartalom módosítása, vagy azok e-mailen keresztül történő elküldése, illetve bármilyen más formájú terjesztése a Tudjukki előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. A weboldal bármely adatainak, grafikáinak vagy más elemeinek a kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú, otthoni felhasználáson kívüli használata szintén szigorúan tilos.

A Tudjukki nem felelős a www.tudjukki.hu weboldalhoz bármely módon kötődő más weboldalak tartalmáért. A Tudjukki semmilyen körülmények között nem felelős a Felhasználó a weboldlahoz kötődő más weboldali használatáért vagy látogatásáért, melyet a Felhasználó saját kockázatára végez.

A Tudjukki jelen jogi nyilatkozatát bármikor módosíthatja a módosított nyilatkozat weboldalon történő közzétételével, és az attól kezdődően minden Felhasználóra érvényes. Ebből kifolyólag javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt a nyilatkozatot annak lehetséges módosítása miatt. A weboldal használatával a Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a felhasználási feltételeket ismeri és elfogadja.

A weboldal szabályokkal ellentétes használata tilos. Az a Felhasználó, aki a weboldalt a megadott szabályokkal ellentétes módon használja, teljes polgári jogi felelősséggel tartozik bármilyen követelésért, melyet bármely kárt szenvedett vagy jogait a Felhasználóval szemben védeni kívánó fél nyújt be. Abban az esetben, ha harmadik fél a Tudjukkivel szemben bármilyen követeléssel él, mely a megadott szabályok felhasználói megszegésén alapul vagy abból ered, a Felhasználó a lehető legteljesebb mértékben mentesíti a Tudjukkit a követelésektől.

Budapest, 2021. május 26.
Tudjukki Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 383183
Adószám: 29205675-2-41
Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.
Telefonszám: 06 1 919 9187